Blogi

Muodin mukainen vai aikaa kestävä tuote?

Heikki Koivurova

Aikaa kestävä tuote ei synny sattumalta vaan se on tietoinen valinta. Uuden tuotteen suunnittelijoille ajan seuranta ja erityisesti niin sanottujen pintailmiöiden ja megatrendien erottaminen toisistaan on tärkeää. Peukalosääntönä voisi sanoa, että mitä muodikkaampi tuote on, sitä nopeammin se yleensä poistuu markkinoilta.

Investointituotteissa, kuten metsätraktori, on totuttu vähintäänkin 10 vuoden malli-ikään. Muotitaloissa esitellään joka kolmas kuukausi uusi mallisto. Kumpikaan näistä suuntauksista ei kuitenkaan ole väärä tai huono – täytyy vaan ymmärtää ero näiden välillä ja valita, kumpi sopii juuri kyseiselle toimialalle.

Myös ajattomuuteen tähtäävillä tuotteilla on aina elinkaari. Tuote voi vanhentua itse tuotteesta riippumattomista syistä; jokin materiaali voi menettää maineensa, yllättävä tekniikkaloikka lisää oleellisesti kilpailijan asemaa, pandemia tai jokin luonnonilmiö voi muuttaa toimintaympäristöä pysyvästi. Elinkaarta voidaan yleensä jatkaa niin kutsutuilla face lift-vaiheilla, jolloin tuotetta parannellaan ja ulkoista olemusta uudistetaan hieman. Esimerkiksi automaailmassa tämä on hyvinkin tuttua; auton perustekniikka pysyy ennallaan, mutta sen näkyviä osia, esimerkiksi auton maskia, päivitetään elinkaaren lopussa vastaamaan paremmin juuri sen hetkisiä makutottumuksia. Tässä vaiheessa viimeisimpään päivitettyyn versioon voidaan tuoda joitakin piirteitä “tasoittamaan tietä” jo valmistumaisillaan olevasta, täysin uudesta mallista ennen sen markkinoille tuomista.

Ajattomat, pitkän elinkaaren omaavat tuotteet eivät välttämättä puhuttele kaikista muotitietoisimpia ihmisiä. Jos taas seurataan muotia tarkasti, jää tuotteen elinkaari yleensä lyhyemmäksi. Lyhyen elinkaaren omaavat tuotteet voivat olla yritykselle taloudellisesti hyvinkin viisas valinta – tuote vanhenee nopeasti ja markkinoille tulee tilaa uudelle tuotteelle. Menetelmästä käytetään yleisesti nimitystä “keinovanhentaminen”. Tämä metodi on ekologisessa mielessä niin sanotulla harmaalla alueella – menetelmää tuleekin aina peilata myös yrityksen omaan arvomaailmaan.

Jokainen yritys viestii kaikilla toiminnoillaan omaa sanomaansa, joka vaikuttaa yrityksen tuotteisiin, viestintään ja rakentaa näin brändiä, joka puhuttelee omaa asiakaskuntaa.
Tuotteiden “sisäänrakennettu” aikaa kestävyys on yksi keskeisiä bränditekijöitä.

Heikki Koivurova

Haluasitko jutella asiasta lisää, ota yhtettä!

040 067 4250 heikki@patteristo.fi
Tiedote
| Heikki Koivurova

Syyskuun teemana ansaintamallit

Jokainen Patteristo Expressin koulutusviikko käynnistyy asiantuntijaluennolla, jonka ympärille viikon toimenpiteet oman tuotteen kehityksessä voidaan rakentaa. Syyskuun teemana luennoilla ovat ansaintamallit. Luennoilla tuodaan euromääräistä konkretiaa uuden tuotteen ja yrityksen kehittämiseen. Syyskuun luentoaikataulu: 7.9. ”Ansaintamallit”: Avataan hieman erilaisia ansaintamalleja ja käsitteitä: Arvon luonti, B2B, B2C, Tuote/palvelumyynti, Transaktio-laskutus, Sponsoritoimintamalli, Mainosrahoitteinen malli jne. Eli…

Lue lisää
Blogi
| Heikki Koivurova

Startup-yrityksen tuotekehitys: asiakas – ansainta- viestintä

Edellisessä blogitekstissämme tutustuimme tuotekehityksen vaiheisiin jo olemassa olevan yrityksen näkökulmasta. Uutta yritystä rakennettaessa ei kuitenkaan välttämättä ole tietoa markkinoista, valmiita verkostoja, kokemusta tuotekehityksestä ja osaamista viedä projektia eteenpäin. Joskus asiakkaatkin ovat hukassa. Uusi yritys ei pääsääntöisesti voi lastata mitään olemassa olevan tiedon ja kokemuksen päälle, vaan on lähdettävä rakentamaan…

Lue lisää
Blogi
| Heikki Koivurova

Tuotekehityksen vaiheet

Inkrementaali, eli kerros kerrokselta olemassa olevan osaamisen päälle rakennettu tuotekehitysmalli on tyypillinen ja yleensä hyvin toimiva toimintatapa olemassaolonsa vakiinnuttaneille yrityksille. Kokemus tuo näkemystä ja yleensä tiedetään mitä ollaan tekemässä, kenelle ja miksi.  Menetelmä toimii, kun koko yrityksen osaaminen (tekninen, kaupallinen, taloudellinen) on koko projektin ajan tuotekehityksen käytettävissä. Yleensä menetelmä tuo…

Lue lisää