Blogi

Teollisen muotoilijan neljä E-kirjainta

Heikki Koivurova

Teollisen muotoilijan neljä E-kirjainta muodostavat joukon tavoitteita, joita kohti yrityksen ja tuotteen kanssa kulkea. Neljä E:tä muodostuvat sanoista ekonomia, ekologia, eettisyys ja esteettisyys. Kaikki nämä ovat ajattomia teemoja, joita jokaisen yrittäjän on hyvä pohtia.

Ekonomia on termi taloustieteelle ja taloudenhoidolle. Pääperiaate on, että uuden tuotteen tulee olla parempi kuin jo markkinoilla olevien tuotteiden, eikä se voi olla hintatasossaan merkittävästi jo olemassa olevia tuotteita hintavampi. Tämä tarkoittaa sitä, että tuote tulee pystyä myös tuottamaan edullisesti.

Ekologia on nykypäivän megatrendi. Ilmastokysymykset, vihreys ja luonnon huomioon ottaminen ovat tärkeitä arvoja, jotka yrityksen on otettava huomioon tuotekehityksessä ja brändiä rakennettaessa.

Eettisyys on noussut viime vuosina niin ikään kuluttajille oleelliseksi arvoksi. Työntekijöiden olot, materiaalit ja yrityksen arvot kiinnostavat ja puhututtavat. Esimerkiksi tuotteen materiaaleja valittaessa sekä ekologia että eettisyys ovat arvoja, joita kannattaa punnita tarkkaan. Mikään materiaali ei itsessään ole hyvä tai huono. On kuitenkin hyvä pohtia, mikä materiaali sopii käyttötarkoitukseen parhaiten.

Esteettisyys ei aina tarkoita kaunista. Esteettinen tuote voi olla myös komea, rouhea, kiltti… mitä vain. Tuotteen ulkomuoto on kuitenkin aina viesti. Mikä viesti siihen halutaan liittää?

Heikki Koivurova

Haluasitko jutella asiasta lisää, ota yhtettä!

040 067 4250 heikki@patteristo.fi
Blogi
| Heikki Koivurova

Hyvä tuote ei synny yksin puurtamalla

Tuotekehitys on prosessi, joka käydään harvoin läpi yksin. Mukaan tarvitaan erilaisia asiantuntijoita, jotka tuovat oman osaamisensa mukaan projektiin. Monipuolisuus ja erilaiset näkökulmat tuotetta kehiteltäessä ovat rikkaus. Tuotekehitys on aina kallista. On hyvä huomioida, että tuotteen elinkaaren aikana rahan täytyy tulla takaisin, jotta tuotteen kehitys on ollut kannattavaa. Vaikeinta tuotteen kehittämisessä…

Lue lisää
Blogi
| Heikki Koivurova

Tuotekehitys ja brändinrakennus – saman kolikon kaksi puolta

Tuote, halusi yrittäjä sitä tai ei, viestii kuluttajalle aina jotakin. Tuotteen luoma viesti puolestaan rakentaa omalta osaltaan yrityksen brändiä. Voidaankin sanoa, että tuotekehitys ja brändin rakennus ovat saman kolikon kaksi puolta. Riittävä laatu on kaiken tekemisen ydin. Riittävän laadun löytäminen ja ymmärtäminen on asia, joka vaikuttaa suoraan myös tuotteen…

Lue lisää
Blogi
| Heikki Koivurova

Kesäkuun luennoilla käsitellään yrityksen perustamista

Jokainen viikko Patteristo Expressin tuotteistamiskoulutuksessa alkaa innostavalla luennolla, jossa puhumassa ovat inspiroivat asiantuntijat. Luennoilla käsiteltyjä aiheita päästään viikon aikana syventämään käytännössä oman yrityksen ja tuotteen kehittämisessä. Kesäkuun luennoilla käsitellään yrityksen perustamiseen liittyviä, tärkeitä teemoja aina ideointimenetelmistä markkinointiin ja suojamuotoihin.

Lue lisää