Blogi

Tuotekehitys ja brändinrakennus – saman kolikon kaksi puolta

Heikki Koivurova

Tuote, halusi yrittäjä sitä tai ei, viestii kuluttajalle aina jotakin. Tuotteen luoma viesti puolestaan rakentaa omalta osaltaan yrityksen brändiä.
Voidaankin sanoa, että tuotekehitys ja brändin rakennus ovat saman kolikon kaksi puolta.

Riittävä laatu on kaiken tekemisen ydin. Riittävän laadun löytäminen ja ymmärtäminen on asia, joka vaikuttaa suoraan myös tuotteen valmistuskustannuksiin. Huolelliseen suunnittelutyöhön kannattaa varata aikaa ja rahaa, jotta käyttäjäkokemus tuotteen parissa on miellyttävä ja asiakas palaa mielellään saman valmistajan tuotteiden pariin.

Yhä harvemmin tuote sellaisenaan riittää markkinoimaan itseään, vaan myös brändin merkitys on tärkeä. Brändi rakentuu monesta pienestä palasesta; yrityksen viestinnästä, markkinointimateriaaleista, yritysgrafiikasta, tavasta toimia, yrityksen liikeideasta, ideologiasta, tuotteiden olemuksesta ja jopa toimistotiloista sekä rakennuksen ulkomuodosta. Jos koko yritys ei toiminnoillaan viesti samaa sanomaa, vaikuttaa se yrityksen brändiin ja asiakkaan käytökseen. On kuitenkin yrityskohtaista, millainen painoarvo millekin osa-alueelle asetetaan.

Eri toimialoilla erilaiset asiat koetaan tärkeiksi brändiä rakennettaessa. Esimerkiksi nettisivuja tuottavalle yritykselle ei välttämättä ole arvokasta omistaa tyylikkäimpiä liiketiloja, mutta heidän nettisivujensa tulee olla ehdottomasti huippukunnossa. Tärkeää on miettiä myös yrityksen ääni: miltä yrityksen viestintä kuulostaa?

Tärkein mietittävä asia yrityksen brändiä rakennettaessa on pohtia, mikä on viesti, jonka haluamme lähettää? Ketä se puhuttelee?
Viestin ei tarvitse miellyttää kaikkia. Riittää, että viesti on kohderyhmässään tärkeä ja halutuksi koettu. Tämän ajatuksen ympärille rakennetaan yrityksen brändi ja itse tuote.

Yrityksen brändin; ulkoiseen olemukseen vaikuttavien elementtien ja keskeisen viestin elinikä mitataan kymmenissä vuosissa. Tuotteiden elinikä usein kuukausissa.

Heikki Koivurova

Haluasitko jutella asiasta lisää, ota yhtettä!

040 067 4250 heikki@patteristo.fi
Blogi
| Heikki Koivurova

Hyvä tuote ei synny yksin puurtamalla

Tuotekehitys on prosessi, joka käydään harvoin läpi yksin. Mukaan tarvitaan erilaisia asiantuntijoita, jotka tuovat oman osaamisensa mukaan projektiin. Monipuolisuus ja erilaiset näkökulmat tuotetta kehiteltäessä ovat rikkaus. Tuotekehitys on aina kallista. On hyvä huomioida, että tuotteen elinkaaren aikana rahan täytyy tulla takaisin, jotta tuotteen kehitys on ollut kannattavaa. Vaikeinta tuotteen kehittämisessä…

Lue lisää
Blogi
| Heikki Koivurova

Teollisen muotoilijan neljä E-kirjainta

Teollisen muotoilijan neljä E-kirjainta muodostavat joukon tavoitteita, joita kohti yrityksen ja tuotteen kanssa kulkea. Neljä E:tä muodostuvat sanoista ekonomia, ekologia, eettisyys ja esteettisyys. Kaikki nämä ovat ajattomia teemoja, joita jokaisen yrittäjän on hyvä pohtia. Ekonomia on termi taloustieteelle ja taloudenhoidolle. Pääperiaate on, että uuden tuotteen tulee olla parempi kuin jo…

Lue lisää
Blogi
| Heikki Koivurova

Kesäkuun luennoilla käsitellään yrityksen perustamista

Jokainen viikko Patteristo Expressin tuotteistamiskoulutuksessa alkaa innostavalla luennolla, jossa puhumassa ovat inspiroivat asiantuntijat. Luennoilla käsiteltyjä aiheita päästään viikon aikana syventämään käytännössä oman yrityksen ja tuotteen kehittämisessä. Kesäkuun luennoilla käsitellään yrityksen perustamiseen liittyviä, tärkeitä teemoja aina ideointimenetelmistä markkinointiin ja suojamuotoihin.

Lue lisää