Blogi

Tuotekehitys ja brändinrakennus – saman kolikon kaksi puolta

Heikki Koivurova

Tuote, halusi yrittäjä sitä tai ei, viestii kuluttajalle aina jotakin. Tuotteen luoma viesti puolestaan rakentaa omalta osaltaan yrityksen brändiä.
Voidaankin sanoa, että tuotekehitys ja brändin rakennus ovat saman kolikon kaksi puolta.

Riittävä laatu on kaiken tekemisen ydin. Riittävän laadun löytäminen ja ymmärtäminen on asia, joka vaikuttaa suoraan myös tuotteen valmistuskustannuksiin. Huolelliseen suunnittelutyöhön kannattaa varata aikaa ja rahaa, jotta käyttäjäkokemus tuotteen parissa on miellyttävä ja asiakas palaa mielellään saman valmistajan tuotteiden pariin.

Yhä harvemmin tuote sellaisenaan riittää markkinoimaan itseään, vaan myös brändin merkitys on tärkeä. Brändi rakentuu monesta pienestä palasesta; yrityksen viestinnästä, markkinointimateriaaleista, yritysgrafiikasta, tavasta toimia, yrityksen liikeideasta, ideologiasta, tuotteiden olemuksesta ja jopa toimistotiloista sekä rakennuksen ulkomuodosta. Jos koko yritys ei toiminnoillaan viesti samaa sanomaa, vaikuttaa se yrityksen brändiin ja asiakkaan käytökseen. On kuitenkin yrityskohtaista, millainen painoarvo millekin osa-alueelle asetetaan.

Eri toimialoilla erilaiset asiat koetaan tärkeiksi brändiä rakennettaessa. Esimerkiksi nettisivuja tuottavalle yritykselle ei välttämättä ole arvokasta omistaa tyylikkäimpiä liiketiloja, mutta heidän nettisivujensa tulee olla ehdottomasti huippukunnossa. Tärkeää on miettiä myös yrityksen ääni: miltä yrityksen viestintä kuulostaa?

Tärkein mietittävä asia yrityksen brändiä rakennettaessa on pohtia, mikä on viesti, jonka haluamme lähettää? Ketä se puhuttelee?
Viestin ei tarvitse miellyttää kaikkia. Riittää, että viesti on kohderyhmässään tärkeä ja halutuksi koettu. Tämän ajatuksen ympärille rakennetaan yrityksen brändi ja itse tuote.

Yrityksen brändin; ulkoiseen olemukseen vaikuttavien elementtien ja keskeisen viestin elinikä mitataan kymmenissä vuosissa. Tuotteiden elinikä usein kuukausissa.

Heikki Koivurova

Haluasitko jutella asiasta lisää, ota yhtettä!

040 067 4250 heikki@patteristo.fi
Tiedote
| Heikki Koivurova

Lokakuun teemana ”viestintä ja markkinat”

Lokakuun luennoilla paneudutaan huolellisesti palastellen yrityksen viestintään, markkinointiin ja brändin rakennukseen. Kuten aiemmilla viikoilla olemme oppineet, kaikki yrityksen toiminta rakentaa omalta osaltaan myös sen brändiä ja on osa viestintää. Mutta kuinka valita oikeat alustat viestinnälle, löytää omaan toimintaan istuvat graafiset materiaalit ja lanseerata tuote näyttävästi ja tehokkaasti markkinoille? 7.10. (to)…

Lue lisää
Tiedote
| Heikki Koivurova

Syyskuun teemana ansaintamallit

Jokainen Patteristo Expressin koulutusviikko käynnistyy asiantuntijaluennolla, jonka ympärille viikon toimenpiteet oman tuotteen kehityksessä voidaan rakentaa. Syyskuun teemana luennoilla ovat ansaintamallit. Luennoilla tuodaan euromääräistä konkretiaa uuden tuotteen ja yrityksen kehittämiseen. Syyskuun luentoaikataulu: 7.9. ”Ansaintamallit”: Avataan hieman erilaisia ansaintamalleja ja käsitteitä: Arvon luonti, B2B, B2C, Tuote/palvelumyynti, Transaktio-laskutus, Sponsoritoimintamalli, Mainosrahoitteinen malli jne. Eli…

Lue lisää
Blogi
| Heikki Koivurova

Startup-yrityksen tuotekehitys: asiakas – ansainta- viestintä

Edellisessä blogitekstissämme tutustuimme tuotekehityksen vaiheisiin jo olemassa olevan yrityksen näkökulmasta. Uutta yritystä rakennettaessa ei kuitenkaan välttämättä ole tietoa markkinoista, valmiita verkostoja, kokemusta tuotekehityksestä ja osaamista viedä projektia eteenpäin. Joskus asiakkaatkin ovat hukassa. Uusi yritys ei pääsääntöisesti voi lastata mitään olemassa olevan tiedon ja kokemuksen päälle, vaan on lähdettävä rakentamaan…

Lue lisää