Tavoitteena yrityksen kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopiva vaiheistus ja eteneminen siten, että lopputuotteesta tulee sekä käytettävyydeltään, kustannusrakenteeltaan, että viestinnällisiltä ominaisuuksiltaan mahdollisimman tasapainoinen.