Spurtti™ 1000-Tuotteistus

On tuoteideoiden menestymisedellytysten kartoitustyökalu, jossa perehdytään tuote- tai palveluidean kilpailutilanteeseen, suojattavuuteen, alan normeihin, vaihtoehtoisiin suoritusmuotoihin sekä tuotteen ja yrityksen ulkoiseen olemukseen.
Tavoitteena on löytää idean menestymisen mahdollisuudet. Spurtti 1000-Tuotteistus antaa vastauksen kysymykseen, kannattaako varsinaiseen tuotteistusprosessiin lähteä.

Hinta 1000,00 €

Spurtti™ 3000-Tuotteistus

Jatkaa ja syventää Spurt 1000:ssa määriteltyä, kulloisenkin tuotteistuksen avainasioiden määrittelyä ja mahdollisten ratkaisumallien tuottamista – tavoitteena löytää kunkin aihion tai idean ylivoimatekijät.

Joskus ylivoima perustuu imagoon, juuri oikeaan valmistustekniikkaan, materiaalivalintaan, hyvään suojaamiseen, ajoitukseen, uuteen kauppatapaan, joskus juuri oikeaan nimeen tai Brändin hallintaan.

Konsultaatio tuottaa riittävät euromääräiset (investoinnit, kappalehinnat) ja riittävästi kuvitetun raportin, josta ammattikunnasta riippumatta saa kuvan mahdollisuuksista ja haasteista ja myös selkeän suosituksen jatkotoimista. Työn perusteella sekä yritys, että sidosryhmät voivat tehdä päätöksen kannattaako varsinaiseen tuotesuunnitteluun tai toteutukseen ryhtyä.

Luottamuksellisia konsultaatioita on tätä kirjoitettaessa (08.2023) tehty kolme kappaletta, joista kaksi on jo toteutuspolulla ja yhden tulos oli: “…tällä toimialalla – suomalaisella kustannustasolla – on vaikea löytää menestymisen eväitä… ”.

Hinta 3000,00 €

Spurtti konsultit muodostavat jo nyt vahvan verkoston, jossa erityisosaamiset yltävät Kestävästä kehityksestä Trendeihin, Patenttiosaamisesta Laatujärjestelmiin, konseptoinnista brändinrakennukseen…